taneční a hudební

TANEČNÍ KROUŽEK ZUŠ

TANEČNÍ KROUŽEK ZUŠ
Taneční kroužek, kultivace pohybu, vyjádření se pohybem, různé tanečky a choreografie. vedoucí: Lenka Kroupová, Dis. taneční sál ZUŠ zápisné: 650 Kč/pol. úterý 12.30-13.30 hodin

—————

LETŚ DANCE

LETŚ DANCE
Kroužek moderního tance pro děti od 1. do 9. třídy.  vedoucí: Zdeňka Slámová sál DDM zápisné: 300 Kč/pololetí pondělí 15.30-16.30 hodin pondělí 16.30-17.30 hod- LETŚ DANCE  DĚTI

—————