INFORMACE K ZÁJMOVÝM KROUŽKŮM

 
  • ZÁJMOVÁ ČINNOST V PRAVIDELNÝCH KROUŽCÍCH ZAČÍNÁ 18.9.2017 A KONČÍ 8.6. 2018.  ZÁJEMCI MOHOU BÝT PŘIHLÁŠENÍ I V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU.
     
  • ZÁJMOVÁ ČINNOST V KROUŽCÍCH PRO DĚTI I DOSPĚLÉ NEPROBÍHÁ V DOBĚ VŠECH PRÁZDNIN, SVÁTKŮ A DNŮ PRACOVNÍHO VOLNA.
     
  • VÝŠE ZÁPISNÉHO JE TVOŘENA DLE FINANČNÍ NÁROČNOSTI KROUŽKU.  ČLENOVÉ KROUŽKU JSOU POJIŠTĚNI.