TANEČNÍ KROUŽEK ZUŠ

TANEČNÍ KROUŽEK ZUŠ

Taneční kroužek, kultivace pohybu, vyjádření se pohybem, různé tanečky a choreografie.

vedoucí: Lenka Kroupová, Dis.

taneční sál ZUŠ

zápisné: 650 Kč/pol.

úterý 12.30-13.30 hodin