SPORTOVNÍ KROUŽEK

SPORTOVNÍ KROUŽEK

Kroužek pro kluky a holky z 1.-5. třídy, pohybové hry, míčové hry a pohyb všeho druhu.

 

 

lektor: Pavlína Součková

sál DDM

zápisné: 300 Kč/pololetí

středa 13.30-14.30 hodin