SEBEOBRANA

SEBEOBRANA

SEBEOBRANA – cvičební hodiny jsou zaměřené na skupinová průpravná cvičení vedoucí ke zlepšení fyzické kondice, procvičení postřehu, nácvik techniky některých chvatů. Průpravná cvičení a hry zase zlepšují pohyblivost, zvyšují vytrvalost a sílu. Velký důraz je kladen na disciplinu, dodržování pravidel, kamarádské chování a ohleduplnost k mladším nebo slabším.

Vhodné pro 1. – 6. třídu

Vedoucí: Ivana Kaufmanová

Čtvrtek 15.00 – 16.00, sál na Domečku

Zápisné: 200,- / pololetí