ORIENTÁLNÍ TANEC

ORIENTÁLNÍ TANEC

ORIENTÁLNÍ TANEC – Břišní tanec je považován za jednu s nejstarších tanečních forem. Má terapeutické účinky, uvolňuje svalové napětí, zvyšuje kloubní pohyblivost, posiluje svalsvo břicha, pánve, zad, napravuje vadné držení těla a dává radost z pohybu. Orientální tanec formuje tělesné proporce, zmírňuje menstruační potíže a odbourává stres. Účastníci se učí vnímat hudbu a orientovat se v ní, vnímat rytmus a základní prvky a krokové variace s důrazem na správné provedení. Je jim dán prostor pro osobité taneční vyjádření. Při tanci je kladen důraz na maximální prožitek, cítění rytmu a ženské síly.

Vhodné pro studenty i dospělé

Vedoucí: Soňa Soukupová

Úterý 19.15 – 20.15, sál na Domečku

Zápisné: 40,- / hodinu