KLUB INSTRUKTORŮ

KLUB INSTRUKTORŮ

Kroužek určený pro studenty na 2. stupni ZŠ a středoškoláky, které by bavilo pracovat s dětmi a pomáhat na akcích pořádaných DDM. Budeme se scházet 1x měsíčně a učit se jak být dobrým vedoucím kroužku, zahrajeme si týmové hry a hry na rozvoj osobnosti.

 

 

vedoucí: Mgr. Hana Sobolová

klubovna 

zápisné: 50 Kč/pololetí

úterý 18-19 hodin