KERAMIKA

KERAMIKA

KERAMIKA  – různé techniky práce s hlínou, děti se učí tvarovat, modelovat, kombinovat různé materiály. Do hlíny používá obtisky, rytí, vyškrabávání, zdobení engobamI nebo glazováním. Dítě zde rozvíjí tvořivost, vlastní výtvarné cítění a prostorové vnímání.Určeno pro děti od 1. do 9. třídy.

 

 

lektor: Magda Novotná

keramická dílna DDM

zápisné: 500 Kč/pololetí

středa 14-15 hodin