KERAMIKA NA ZŠ RYBNÍKY

KERAMIKA NA ZŠ RYBNÍKY

KERAMIKA  – různé techniky práce s hlínou, děti se učí tvarovat, modelovat, kombinovat různé materiály. Do hlíny používá obtisky, rytí, vyškrabávání, zdobení engobamI nebo glazováním. Dítě zde rozvíjí tvořivost, vlastní výtvarné cítění a prostorové vnímání.

 

 

 

vedoucí: Magda Novotná

učebna ZŠ Rybníky

zápisné: 550 Kč/pololetí

termín bude upřesněn