CVIČENÍČKO

CVIČENÍČKO

CVIČENÍČKO – společné pohybové aktivity pro maminky i tatínky se svými dětmi, motivovány pohádkami, zvířátky a ročními obdobími. Cvičení, tancování při hudbě, pohybové hry, nácvik říkanek, písniček a tanečků. Seznámení se s cvičením na nářadí či s různým náčiním. Cílem je rozvíjet základní pohybové dovednosti a schopnosti dětí.

Vhodné pro děti od 2 let

Vedoucí: Eva Ostrovská

Úterý 10.00 – 11.00, sál na Domečku

Zápisné: 30,- / hodinu