112 - V OHROŽENÍ ŽIVOTA - VÝUKOVÝ PROGRAM PRO ŽÁKY 2. STUPNĚ ZŠ 21.-25.11.2011

Program prevence úrazů pro žáky 2. stupně základních škol. Vyzkoušíme si aktivně resuscitaci a první pomoc.