PŘIHLÁŠKY

CHCETE SE PŘIHLÁSIT DO ZÁJMOVÉHO KROUŽKU NEBO NA AKCI?

- Pokud se chcete přihlásit do zájmového kroužku, vyplňte formulář, vystavíme vám přihlášku. Na přihlášce je nutný váš podpis a u dítěte podpis zákonného zástupce dítěte.
Podepsání přihlášky vyřídíte v kanceláři DDM. Úhrada za kroužek je možná v hotovosti v kanceláři DDM v pokladní hodiny  či platbou na účet. 

 


Přihláška do kroužku nebo na akci