Informace o nás

Dům dětí a mládeže, Moravský Krumlov je zřízena pro činnost ve volném čase. Zajišťuje výchovnou, vzdělávací a rekreační činnost dětí, mládeže i dospělých. V zájmových kroužcích naleznete zajímavý program v oblastech sportu, uměleckých aktivit až po techniku. Každoročně pořádáme sportovní soustředění,tábory, soutěže a akce pro veřejnost. Pro školy a školská zařízení nabízíme přírodovědné a výtvarné výukové programy . Podílíme se na Komplexním programu primární prevence Znojemského regionu. Chceme nabízet klientům všech věkových kategorií dostatek zájmových činností pro aktivní trávení jejich volného času. Rozvíjet osobnost dětí a mládeže a vychovávat je ke zdravému životnímu stylu.Chceme uspokojovat potřeby celoživotního vzdělávání klientů. Kvalitní, zájmové a pestré programy.  Jsme stabilní organizací s týmem kvalifikovaných pracovníků. Svou činnost zaměřujeme na všechny věkové skupiny s důrazem na děti a mládež, kterým nabízíme cenově dostupné a obsahově kvalitní aktivity podle jejich potřeb. Důležitá je vstřícná komunikace a prohloubení spolupráce se státními (školskými) i neziskovými organizacemi ve městě i okolí a s vedením města.

Kontakt:
Základní umělecká škola a Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov, příspěvková organizace
Školní 139, 672 01 Moravský Krumlov
IČO.: 70841675

Statutárním orgánem organizace je Vladimíra Kočí.

 

Pracoviště Dům dětí a mládeže:

náměstí T.G. Masaryka 35, Moravský Krumlov
tel.: 515 32 27 70 nebo mobil: 720 993 874, 720 993 873
e-mail: info@domecekmk.cz
zástupce ředitelky: Mgr. Hana Sobolová
 

POKLADNÍ HODINY PRO PLATBY V HOTOVOSTI

ÚTERÝ: 12.00-16.00,  PÁTEK 8.00-12.00 HODIN

Platba převodem na účet - č.ú. 8031741/0100