taneční a hudební

TANEČNÍ KROUŽEK ZUŠ

TANEČNÍ KROUŽEK ZUŠ

Taneční kroužek, kultivace pohybu, vyjádření se pohybem, různé tanečky a choreografie. vedoucí: Lenka Kroupová, Dis. taneční sál ZUŠ zápisné: 650 Kč/pol. úterý 12.30-13.30 hodin

Více

—————

STREET DANCE

STREET DANCE

Kroužek od 3. třídy ZŠ až po studenty gymnázia, kteří chtějí proniknout do tajů moderního street dance, nácvik tanečních prvků.  vedoucí: Jakub Brhel sál DDM zápisné: 300 Kč/pololetí čtvrtek 16-18 hodin/1x za 14 dní  

Více

—————

LETŚ DANCE

LETŚ DANCE

Kroužek moderního tance pro děti od 1. do 9. třídy.  vedoucí: Zdeňka Slámová sál DDM zápisné: 300 Kč/pololetí pondělí 15.30-16.30 hodin

Více

—————

COUNTRY TANCE NA ZŠ RYBNÍKY

COUNTRY TANCE NA ZŠ RYBNÍKY

Kroužek country tanců na ZŠ Rybníky. Nácvik na vystoupení.     vedoucí: Blanka Jandová učebna ZŠ Rybníky zápisné: 200 Kč/pololetí termín bude upřesněn    

Více

—————