EXTERNÍ PRACOVNÍCI

Jako lektoři působí na Domečku 18 externích zaměstnanců, kteří se věnují dětem v zájmových kroužcích.